• Groen beleggen

  Groene beleggers nn groene stroom

  Naast duurzaam beleggen, kan je uiteraard ook duurzaam zijn met je energie aansluiting. De meeste energiebedrijven bieden groene stroom aan – meestal tegen beperkte meerkosten. Maar naast de prijs bestaan er tussen de verschillende aanbieders duidelijke verschillen in kwaliteit en service. Echte Energie is het nieuwe energiebedrijf, dat zich onderscheidt, omdat het uitsluitend duurzame energieproducten levert. ‘Wij zijn het eerste energiebedrijf in Nederland, dat uitsluitend groene stroom verkoopt,’ aldus Freerk Bisschop, directeur en medeoprichter. ‘We hebben het bedrijf opgericht om mensen een heldere en betrouwbare keuze voor duurzame energie te bieden.

  Onze motieven om groene stroom te verkopen zijn anders dan die van traditionele energieleveranciers. Niet om het imago op te poetsen, terwijl je voor meer dan 95 procent bezig bent met vervuilende vormen van energie. 90 procent van onze contacten met klanten verloopt via internet. Onze service is beter dan die van een gemiddeld energiebedrijf, terwijl onze kosten lager liggen. Mede daarom rekenen wij geen meerkosten voor groene stroom,’ aldus Bisschop.

  Er bestaan veel misverstanden over groene stroom. De stroom die uit het stopcontact komt is hetzelfde: schoon of vuil; het licht brandt altijd even goed. Het verschil zit in de wijze waarop de stroom wordt opgewekt. Echte Energie garandeert dat voor elke hoeveelheid stroom die u uit het elektriciteitsnet haalt een zelfde hoeveelheid uit duurzame bronnen op het net wordt ingevoerd. Een andere misvatting is dat groene stroom op raakt. De essentie is juist, dat duurzame bronnen onuitputtelijk zijn. In tegenstelling tot traditionele energiebronnen als olie, kolen of kernenergie. Wel kost het bouwen van windmolens en andere duurzame installaties tijd. Daardoor kan niet iedereen in Nederland meteen overschakelen op groene stroom: de capaciteit daarvoor is ontoereikend. Echte Energie laat alleen nieuwe klanten toe, als zij zich heeft verzekerd van duurzame capaciteit.

  Echte Energie, dat eerder ondermeer samenwerkte met Greenpeace en de Natuurvoedings-winkels, wil nu ook een samenwerking met GoodWood ontwikkelen. Duurzame bosbouw speelt immers een rol in het beheersen van het broeikasprobleem, dat wordt veroorzaakt door de opwekking van ‘vuile’ energie – de verbranding van fossiele brandstoffen. Hout is eigenlijk een vorm van opgeslagen zonne-energie en gefixeerd kooldioxide (CO2, het belangrijkste broeikasgas). ‘GoodWood onderscheidt zich door werkelijk duurzaam te opereren,’ zegt Freerk Bisschop, “dat past bij de bedrijfsfilosofie van Echte Energie.” Echte Energie koopt stroom in uit windmolens en uit zonne-energie in Nederland, maar ook groene stroom, die uit hout of andere plantaardige materialen is opgewekt. Deze zogenaamde ‘biomassa’ is immers ontstaan door CO2 uit de atmosfeer op te nemen.

  Bij het omzetten in groene stroom komt die weer vrij, maar netto komt er daardoor geen extra broeikasgas in de atmosfeer. Deze stroom wordt deels geimporteerd uit ons omringende landen. Echte Energie stelt strenge voorwaarden deze vormen van groene stroom uit biomassa. Het is essentieel, dat de elektriciteit daadwerkelijk duurzaam wordt opgewekt. Dus: geen stroom die wordt opgewekt met mest of ander dierlijk materiaal. Chemisch vervuild materiaal en bijmenging met fossiele brandstoffen worden niet geaccepteerd. Kortom: er wordt rekening gehouden met alle milieu-aspecten vanaf de bron!

  Zo laat Echte Energie in samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onderzoek verrichten naar deze vorm van groene stroom. Standaard biedt Echte Energie een mix van wind, zon, water en biostroom aan. Dat is standaard 0,5 Ect per kilowattuur goedkoper dan het lokale elektriciteitstarief voor particulieren. Maar als klant bij Echte Energie kun je ook overstappen op puur Nederlandse zon- en windenergie zonder meerkosten. Of juist op de goedkoopste Europese biostroom met 1 Ect korting per kilowattuur. Dat scheelt een gemiddeld huishouden zo’n E 35 per jaar.

  Eco bankieren is dus zeer interessant indien je wilt investeren in ecologie. Banken die deze vorm van bankieren aanbieden zijn technisch net als iedere andere bank. Alle bekende services waar een bank bekend om staat, vind je bij ze terug. Zo is het openen van een spaarrekening of het direct lenen van geld zo geregeld. Bankieren met een goed doel is dichterbij dan je denkt.

  Comments Off on Groen beleggen

Comments are closed.